Handje Hulp Handje Hulp

Om anderen tijdelijk of eenmalig hulp te bieden in (nood)situaties, een kort durende ondersteuning of het verrichten van hand- en spandiensten, bestaat in Ugchelen de werkgroep Noaberschap.

Vóór deze activiteiten kende de Bronkerk Handje Hulp. In het kader van efficiëntie en het bereiken van een grotere groep van zowel hulpvragers als hulpverleners is samenwerking gezocht.

De sectie ouderlingen en -diakenen zijn het aanspreekpunt voor het aanvragen van hulp en ondersteuning. Zie hiervoor de sectie-indeling.
 

terug