Talentenbank Talentenbank

Dit is een bestand waarin talenten, bekwaamheden en interesses van de gemeenteleden zijn vastgelegd. Ieder lid heeft wel iets waarmee hij of zij wat kan bijdragen in de gemeente. Aanmelden kan vrijblijvend d.m.v. een speciaal formulier dat op de leesplanken bij de uitgangen van de kerk te vinden is. Dit formulier kunt u ook direct downloaden en aansluitend, ingevuld, opsturen naar  

Deze informatie is slechts toegankelijk voor scriba en predikanten.

De talentenbank maakt het gemakkelijker om gericht mensen te zoeken voor een bepaalde taak/klus en daarbij bestaande of komende vacatures te vervullen. Daarmee wordt ook voorkomen dat de kerk ten onrechte mensen benadert voor iets waar zij niet voor voelen.

terug