Werkgroep Eredienst Werkgroep Eredienst

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor de vieringen in de ruimste zin van het woord. De zondagse viering is immers het hart van het gemeente-zijn.
De werkgroep eredienst kan hierbij de kerkenraad adviseren.

Ze komt een aantal malen per jaar bijeen om mede inhoud te geven aan de vieringen door:
- Het coordineren van de vieringen.
- Een bijdrage te leveren aan de vormgeving en inhoud van de vieringen.
- Gevraagd en ongevraagd de kerkenraad advies geven.
- De gemeente op de hoogte te houden van liturgische ontwikkelingen en
  deze bespreekbaar te maken in de gemeente.
- Het maken van kerkmuzikaal beleid.
- Het doen verzorgen van de bloemen in de kerk.

Op de agenda staan voor het lopende seizoen o.a. nadenken over een geboorte-raam in de kerk, de orde van dienst, bijzondere thema-vieringen.
De leden van deze werkgroep komen uit de diverse groepen die zich met de eredienst bezig houden, maar ook gemeenteleden die geinteresseerd zijn in eredienst zijn welkom om lid te worden van deze werkgroep.

De werkgroep valt direct onder de kerkenraad.
Voorzitter: Joke Endedijk,
Secretaris: Vacature

terug