Actie kerkbalans 2024

Actie kerkbalans 2024
Zoals bekend vergrijst de kerkgemeente en neemt het aantal leden dat als vrijwilliger aan de kerkbalans kan meewerken af. Voor een minder arbeidsintensieve actie kerkbalans maken we gebruik van de tegenwoordig beschikbare digitale hulpmiddelen. Zo is vorig jaar met succes de digitale toezegging ingevoerd. Ongeveer 30% van de leden is bereid gevonden op deze wijze de bijdrage te regelen, waarvoor geen lopers en nauwelijks administratief werk nodig is. Het komend jaar hopen we dat dit aantal verder zal toenemen.
Ook zal het vanaf 2024 mogelijk zijn de brief niet door lopers maar via email te versturen en te beantwoorden, daarmee zijn de lopers ontlast maar de administratieve verwerking blijft dezelfde als bij de schriftelijke toezegging.


In 2024 zijn er derhalve de volgende mogelijkheden voor de toezegging:
1. De digitale toezegging via de website van de Bronkerk met de link naar SKG: geen lopers weinig administratief werk;
2. Toezegging per email: geen lopers veel administratief werk;
3. Per brief: veel werk voor lopers en administratie.

Wij hopen dat velen gebruik zullen maken van de nieuwe mogelijkheden.

Werkgroep Kerkbalans
 
terug