Vrijwilligers en vacatures Vrijwilligers en vacatures

Dit onderdeel van de website bevat drie aandachtsgebieden:

  • Het vrijwilligersbeleid met als verdieping het 'Handboek Vrijwilligersbeleid Bronkerk'.
  • De talentenbank, die de relatie tussen talenten, bekwaamheden en interesses van de gemeenteleden vastlegt.
  • De actuele vacatures binnen de Bronkerkgemeenschap.

terug