PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Diaconie Diaconie

Diaconie is afgeleid van het woord diakonia, dat dienst betekent. Diaconaat wil dus zeggen: In navolging van Christus dienstbaar zijn; oog en oor hebben voor mensen en groepen mensen in knelsituaties en voor de maatschappelijke factoren die deze situaties kunnen veroorzaken.

Diaconie is ook helpen waar geen helper is. Dat betekent dat in principe aan iedereen hulp geboden wordt die dat nodig heeft. Niet alleen binnen, maar ook buiten de Bronkerkgemeente. Niet alleen aan christenen maar ook aan anders- en niet-gelovigen, zonder daarbij op enigerlei wijze onderscheid te maken.
Ook in situaties waarbij de begrippen “onrecht” en “gerechtigheid” een rol spelen, in Ugchelen en in de wereld, gaat het veelal om Diaconie.

De taken van de diakenen vallen uiteen in taken binnen en taken buiten de kerkdienst. Binnen de kerkdienst zijn dit het verzorgen van de collectes en het voorbereiden en mede uitvoeren van het avondmaal.
De taken buiten de kerkdiensten bestaan uit de volgende onderdelen:
- Gemeentediaconaat
- Samenlevingsdiaconaat
- Werelddiaconaat / Kerk in Actie
- Jeugddiaconaat

 
Samenstelling College van Diakenen (CvD) Samenstelling College van Diakenen (CvD)

-  Wim van Drunen, tel. 055 - 534.23.05  (voorzitter)
       e-mail:
-  Chris de Winter, tel. 055 - 541.42.93 (secretaris)
       e-mail:
-  Wim Lubbers, tel. 055 - 543.18.64 (penningmeester)
       e-mail:
-  Margret Tinholt-van Dijk (jeugddiaken)
       e-mail:  

 
Bankrekening van het College van Diakenen Bankrekening van het College van Diakenen

Bankrekening: NL72RABO0103115773  t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Ugchelen.
Penningmeester College van Diakenen:
-  Wim Lubbers, tel. 055 - 543.18.64, e-mail:

 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.