PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Uit de Pastorale Raad oktober 2017 Uit de Pastorale Raad oktober 2017

Huiskamerkringen
We zijn blij dat ruim 30 mensen zich hebben opgegeven om mee te doen met de huiskamerkringen. Dat betekent dat we met 4 groepen van start gaan, naast de groep die al enkele jaren draait. De indeling is gemaakt, de eerste avonden afgesproken. We wensen alle groepen zinvolle avonden toe. Omdat de aanmeldingen nog binnen blijven druppelen, gaan we misschien verderop in het seizoen met een nieuwe groep van start. Mientje Schep heeft gezorgd voor goed bruikbare materialen, die beschikbaar zijn voor deze groepen.
 
Wijkteams
De vier wijkouderlingen hebben ieder een groep contactmedewerkers, die het eerste contact met een groep Bronkerkleden onderhouden uit bv een of meerdere straten. Omdat de ene contactmedewerker meer tijd heeft dan de andere is de grootte van die wijkjes verschillend. De wijkcoördinator zorgt ervoor dat er een aantal keren per jaar een vergadering van het hele wijkteam (inclusief de wijkdiaken en natuurlijk de predikant) wordt gepland. Tevens zorgt de coördinator ervoor dat de contactmedewerkers de papieren krijgen van mensen die nieuw binnenkomen en van mensen die vertrekken.
De contactmedewerkers zijn dus de oren en ogen van de kerk, zij vangen vaak signalen op als er iets aan de hand is. Als het nodig is geven ze namen door aan de ouderling of predikant, zodat die ook eens op bezoek kunnen gaan, maar gemeenteleden kunnen ook zelf aangeven als zij bezoek op prijs stellen.
 
Toerusting contactmedewerkers
Ieder jaar wordt er speciaal voor de contactmedewerkers een avond belegd om hen toe te rusten voor hun werkzaamheden. Op woensdag 24 januari a.s. heeft de Pastorale Raad mevr. Margriet van der Kooi uit Woerden uitgenodigd. Zij zal ons die avond meer vertellen over het omgaan met mensen die ernstig ziek zijn of in rouw gedompeld zijn. Dat is een onderwerp waar iedereen in het pastoraat, maar ook in het dagelijks leven mee te maken krijgt.
We vinden het heel fijn om deze spreekster, die veel publicaties op haar naam heeft staan, in ons midden te hebben. Mochten er, buiten de contactmedewerkers, andere belangstellenden zijn, dan zijn ze van harte welkom. Wel graag even opgeven bij Pietie van der Meulen of Ton Volgenant.

terug
 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Cantrix/organiste:
  Ingeborg van Dokkum
  Tel. 055 - 533.31.64
 

d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.