Kerk in Actie wereldwijd Kerk in Actie wereldwijd

Kerk in Actie, steunt namens de diaconieën in Nederland bijna duizend projecten in meer dan zestig landen, onderverdeeld in zes programma’s: Zending, Werelddiaconaat, Noodhulp, Kinderen in de Knel, FairClimate, en Diaconaat in Nederland.

Kerk in Actie vindt het belangrijk dat mensen op eigen benen kunnen staan. De hulpverlening van Kerk in Actie maakt mensen zelfstandig, in plaats van afhankelijk. Dat is goed voor hun eigenwaarde en voor de ontwikkeling van hun regio.

 
Kerk op de catwalk Kerk op de catwalk

Een totaal andere vorm van ‘kerk in de wereld’ is de uitvoering ‘kerk op de catwalk’.

Deze show van predikantenkledij door de eeuwen heen, als éénmalig bedoeld, vond voor de eerste maal plaats in de Bronkerk bij het ‘geboortefeest’ van de ‘Protestantse gemeente Ugchelen’ in 2005.
Daarna heeft deze show zijn weg gevonden naar vele kerken in Nederland. En nog steeds komen aanvragen hiervoor binnen bij de initiatiefneemster, Carla Zuidema.

Lees meer bij: Kerk op de Catwalk.