Kerk, School en Maatschappelijke Stage (MaS)

Kerk, School en Maatschappelijke Stage (MaS)

Vanaf het schooljaar 2011/2012 is de maatschappelijke stage een verplicht onderdeel voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Een maatschappelijke stage is een algemene ‘snuffelstage’ waarbij het gaat om ruiken en proeven aan vrijwilligerswerk.
Het aantal uren is vastgesteld op 30 uur voor alle leerlingen van vmbo, havo en vwo.
De leerlingen lopen stage in het 3e of 4e leerjaar.
MaS in Apeldoorn wordt geregeld vanuit het Verenigingsbureau van de gemeente Apeldoorn, dat een speciale stagemakelaar heeft aangesteld. Dit bureau is het kennis-, advies- en informatiepunt rondom MaS in Apeldoorn.

We denken als Bronkerk hierin ook iets te kunnen betekenen voor jongeren en willen de mogelijkheid van het doen van MaS aanbieden.

Vanuit de Bronkerk denken we de volgende activiteiten te kunnen aanbieden:
•  Hulp bij de oppasdienst/kindernevendienst
•  Duikeruit, het helpen bij de bezorging van de kerst- en paasattentie
•  Waterloopleinmarkt/najaarsmarkt/voorjaarsmarkt/woensdagochtend
•  Tienerdienst, Pilotclub-Randerode
•  Ons erf gaat op de schop
Er is inmiddels een kleine werkgroep gevormd, bestaande uit: Martijn Stijf en Tina Dijk.

Contact en inlichtingen: Tina Dijk, tel. 055 - 542.16.30

terug