Overlijden Overlijden

Bij ernstige ziekte en overlijden kunt u altijd een beroep doen op de pastorale zorg van één van de predikanten of een lid van het pastorale team. Wellicht wilt u ook dat zij betrokken zijn bij het nemen van afscheid van een geliefde. Houd hen op de hoogte, dan zullen zij voor en na het overlijden zo goed mogelijk begeleiding geven, afgestemd op uw behoeften en verlangens. Wellicht wilt u de kerk gebruiken voor een dienst van afscheid en gedachtenis.

Wat te doen bij overlijden:

  • Informeer de contactmedewerker of ouderling of predikant
  • Als u voor begeleiding en voor de rouwdienst een beroep wilt doen op de predikant, neem dan zo spoedig mogelijk contact op.
  • Wilt u voor de rouwdienst gebruik maken van de kerk neem dan contact op met het kerkelijk bureau of de beheerder (hiervoor kunt u buiten de openingsuren ook bellen met dhr. M. Ditzel, tel. 055 - 542.46.03 of 06 - 50.52.55.01). Bij geen gehoor, neem dan contact op met het kerkelijk bureau.
  • Stuur de rouwkaart naar het kerkelijk bureau en de predikant.

Namen van overledenen worden genoemd en herdacht in de eerst volgende kerkdienst en vermeld in de eerstvolgende De Bron.
Gedachteniskruisje; ter nagedachtenis van de overledene wordt er een kruisje op het gedachtenisraam gehangen en wordt de rouwkaart daar bij gelegd.
Gedachteniszondag; op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november) worden, tijdens de kerkdienst, de namen genoemd van hen die zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. Na het noemen van de naam wordt er ter nagedachtenis een kaars aangestoken.
Nabestaanden worden uitgenodigd voor deze bijzondere dienst. Het kruisje wordt na de dienst aan de nabestaanden meegegeven.

 
Gedachtenisraam

Gedachtenisraam

In de kerk is een gedachtenisraam.
Hier wordt een kruisje met de naam van het overleden gemeentelid opgehangen.
In november is er een gedachtenis dienst en in deze dienst  worden de namen van de overledenen genoemd en kaarsen aangestoken.

Op het raam staan de woorden:
"Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn..."

Op deze plaats ligt ook een gedachtenisboek.

Coördinatie kruisjes: kerkelijk bureau