Pastoraat Pastoraat

Pastorale zorg is omzien naar elkaar, opdat mensen elkaar opbouwen in geloof, hoop en liefde. De pastorale zorg voor de gemeenteleden is aan de predikanten en de ouderlingen sectie-pastoraat toevertrouwd.
Zij worden daarin bijgestaan door contactmedewerkers.

 
Samenstelling Pastorale Raad (PR) Samenstelling Pastorale Raad (PR)

De Pastorale Raad bestaat naast de predikant uit de volgende ouderlingen:

Voorzitter: Pietie van der Meulen, tel. 055 - 541.99.64,
Secretaris: Ton Volgenant, tel. 055 - 533.17.31,   

Predikant: ds. Bart Ramaker, tel. 055 - 751.95.21

Ouderlingen pastoraat:
-   Riet van den Brand – Kempenaar, Hoenderloseweg 77. tel 533.67.38 (sectie 1)
-   Marijke van der Roest - van Dronkelaar, tel. 055 - 542.73.51 (sectie 2)
-   Toos Kwappenberg - Bloemendaal, tel. 055 - 533.13.27 (sectie 3)
-   Mientje Schep - Onstenk, tel. 055 - 533.00.08 (sectie 4)

Jeugdouderling
-   José Deuze, tel. 06 - 25.16.93.37
 
Pastoraat in het verpleeghuis en de verzorgingshuizen:
-   Verpleeghuis 'Randerode' beschikt over eigen geestelijke verzorgers.
-   Ontwenningscentrum De Wending en Caesarea: Zie bij sectie 1
-   Woon- en zorgcentrum 'Sprengenhof':  Zie bij sectie 2
-   Woon- en zorgcentrum 'Rumah Saya':  Zie bij sectie 4