PilotClub

PilotClub

De naam Pilotclub is ontleend aan de wereld van de luchtvaart. De bedoeling is dat de jongeren gaan leren op eigen vleugels te vliegen. In de Pilotclub - voor jongeren vanaf 13 jaar - krijgen ontmoeting, spel en geestelijke groei aandacht.
De Pilotclub is onderverdeeld in gates, die qua leeftijd aansluiten bij de klassen in het voortgezet onderwijs. De gates komen elke 2e vrijdagavond van de maand bij elkaar, totaal zo’n tien keer in een seizoen. De stewards zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten.
 
De inhoud wordt verzorgd door vrijwilligers van de Bronkerk, de predikanten of door mensen die van buiten worden gevraagd.
Naast actuele onderwerpen staat gezelligheid centraal. Een paar voorbeelden: kennismakingsavond, bezoek aan de Wending, Sint/pieten-actie, humor in de kerk, thema-avond met de dominee of een avondje gezellig bowlen. Er zijn ook activiteiten voor alle gates samen: seizoenstart in september, Nieuwjaarsduik in januari, een programma rondom Pasen en de herdenking op 4 mei. Daarnaast meewerken aan een jeugddienst en 1x per maand kerkvrijwilliger in Randerode.
Met gate 4/5 gaan we komend jaar weer plannen maken voor een diaconale reis.  (…) De jongeren krijgen voor elke bijeenkomst een uitnodiging in de vorm van een ticket. Vrienden of vriendinnen zijn van harte welkom.

Meer weten? Bel de coördinator Tina Dijk, tel. 055 - 542.16.30

terug