Programma Vorming & Toerusting 2017 - 2018 Programma Vorming & Toerusting 2017 - 2018

Het programma is op de volgende manieren te bekijken:
   - ingedeeld naar soort onderwerp in rubrieken 
   - chronologisch ingedeeld in de tijd
   - via de standaard agenda

 
Activiteiten V&T in rubrieken naar soort onderwerp Activiteiten V&T in rubrieken naar soort onderwerp

activiteit werkvorm data
Bijbel en kerk    
- Ontmoetingen rond de reformatie in Gorcum - dr. Joop Langhout lezing 04/10
- Hoe 'groen'is de Bijbel? - drs. Peter H. Siebe lezing 10/01
Levenskunst en geloofsbeleving    
- Kleine huiskamerkringen kring  
Maatschappij    
- Kerkcafé kring 01/10
- De islam in Nederland, bedreiging of uitdaging? Prof. Bernhard Reitsma lezing 31-01
- Op kleinere voet - Verklein je carbon footprint thuis - ir. Paul Gelderloos workshop 14-02..
Levensfasen    
- Kerk op schoot viering 01/10
- Voor alle mensen van de Bronkerk van 75 jaar en ouder ontmoeting 16/11
Expressie en kunst    
- Kom naar voren! 500 jaar protestant - Kees Posthumus en Juul Beerda voorstelling 31/10
- Schilder zelf je Hongerdoek - ds. Bart Ramaker en Marius van Dokkum kring 16-01..
- Gospelworkshop - André Bijleveld workshop 11-02
- Passion: Hij en ik – 7-up, Inspiration, Step by Step en ds. Frans Ort voorstelling 24-03

 
Ontmoetingen rond de reformatie in Gorcum – dr. Joop Langhout Ontmoetingen rond de reformatie in Gorcum – dr. Joop Langhout

De meest bekende Gorcumers uit de geschiedenis zijn “De Martelaren van Gorcum” uit 1572. De geschiedenis van Gorcum in de tijd van de Reformatie is bijna geheel overschaduwd door hun executie in Den Briel op gezag van Lumey. Als heiligen worden zij vereerd in talloze Rooms-katholieke kerken overal ter wereld. Toch speelden zij slechts een marginale rol in de geschiedenis van de stad. Vanavond maken wij, aan de hand van beeldmateriaal over de “verborgen stad”, kennis met dat overschaduwde verhaal. We ontmoeten de roemruchte Heren van Arkel uit de Middeleeuwen, de predikanten van na 1572 en het kerkvolk van rond 1600. Ook maken we kennis met de laatste in Holland verbrande heks. Wat hebben hun verhalen ons te zeggen?
Joop Langhout promoveerde  eerder dit jaar op “De Reformatie te Gorcum, 1550-1610”. Als echte “Gurrecummer” geboren in de oude binnenstad, herinnert hij zich Gorcum nog in de vorm van Hollandse grensvesting, binnen de “nieuwe” vestingwerken van rond 1600.
Datum: woensdag 4 oktober 2017, 20.00 uur.

 
Hoe 'groen' is de Bijbel? – drs. Peter H. Siebe Hoe 'groen' is de Bijbel? – drs. Peter H. Siebe

Eind 2016 verscheen een 'Groene Bijbel'. Maar is de Bijbel inderdaad een 'groen' boek? Kunnen we uit de Bijbel iets zinnigs halen over een actueel vraagstuk als de klimaatcrisis? Wat staat daar eigenlijk in over de zorg voor de schepping (de natuur)? Hoe komt het dat daar lange tijd weinig aandacht voor was in de kerk? En hoe vertaal je dat in een praktisch wat en hoe vandaag: voor de stappen die wij kunnen ondernemen?
De Bijbel bevat allerlei motieven om ‘groen’ te leven, niet uit dwang of
doemdenken, maar als een bevrijdend mogen. Het maakt de kerk missionair, bewogen, geloofwaardig en actueel.
Drs. Peter H. Siebe werkt bij het Nederlands Bijbelgenootschap en als freelance journalist en duurzaamheidsadviseur. In 1998 bood hij aan toenmalig milieuminister Pronk het 'Christelijk Ecologisch Appèl' aan.
Datum: woensdag 10 januari 2018, 20.00 uur.

 
Kleine huiskamerkringen Kleine huiskamerkringen

De Pastorale Raad heeft als speerpunt voor de komende jaren gemaakt: het opzetten van kleine huiskamerkringen. Zo’n groep bestaat uit mensen die een aantal keren per seizoen (we denken aan minimaal 4 keer) in gesprek gaan over onderwerpen betreffende geloof en leven. Het doel is elkaar te ontmoeten en op te bouwen rond zingevingsvraagstukken.
Er is materiaal (boeken, dvd’s met gespreksvragen, gesprekskaarten) gezocht dat geschikt is om hierbij te gebruiken.
We willen u uitnodigen om mee te doen om zo verschillende kringen van ongeveer 8 personen te vormen. Deze groepen kunnen zelf uitzoeken wanneer en met welk materiaal ze aan de slag willen. Wordt een groep te groot, dan kan er gesplitst worden. Omdat we deze groepen een open karakter willen geven zijn ook andere Ugchelenaren welkom. Misschien kent u iemand die ook interesse heeft.
Startdatum: afhankelijk van de groep ergens in oktober.
Info en opgave: Mientje Schep, Brouwersmolenweg 361b, tel. 533.00.08,

 
Kerkcafé Kerkcafé

Een open huis voor iedereen met gesprekken op het snijvlak van geloof, kerk en samenleving, maar ook gezelligheid.
Soms worden de gesprekken ingeleid vanuit de eigen kring of door een genodigde die vanuit de praktijk kennis heeft over een onderwerp.
Vier keer per jaar is Kerkcafé open, kom gerust eens binnenlopen.
Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar.
Na afloop (ca.21.30 uur) kan het gesprek worden voortgezet onder het genot van een drankje.
Contactpersoon: Tina Dijk, tel. 5421630
Data: 1 oktober, 5 november 2017 en 7 januari, 4 maart 2018

 
De islam in Nederland, bedreiging of uitdaging? – Prof. Bernhard Reitsma De islam in Nederland, bedreiging of uitdaging? – Prof. Bernhard Reitsma

 Moet je bang zijn voor de islam of juist niet. Kan de islam een verrijking zijn voor ons land, of ondermijnt de islam nu net het wezen van onze Nederlandse cultuur? Hebben moslims een hekel aan christenen of zijn ze juist positief? Is ISIS nu typisch islamitisch of – zoals veel moslims zeggen – juist helemaal niet? En wat betekent dat voor de christelijke gemeenschap? Hoe moeten christenen zich tot de islam verhouden? Dat zijn vragen waarover we op 31 januari met elkaar willen nadenken.
Bernhard Reitsma is bijzonder hoogleraar aan de VU voor ‘de kerk in de context van de islam’, lector ‘diversiteit en islam’ en docent missiologie en islam aan de Christelijke Hogeschool Ede . Hij houdt zich bezig vooral bezig met een christelijke respons op de islam.
Datum: woensdag 31 januari 2018, 20.00 uur

 
Op kleinere voet -Verklein je eigen carbon footprint thuis – ir. Paul Gelderloos Op kleinere voet -Verklein je eigen carbon footprint thuis – ir. Paul Gelderloos

Volgend op de lezing van Peter Siebe over hoe groen de bijbel is en de klimaatcrisis gaan we in een workshop praktisch aan de gang om de CO2-uitstoot die wij thuis veroorzaken te verkleinen.  We brengen met eenvoudige middelen praktisch ons energieverbruik thuis en de hierdoor veroorzaakte CO2­-uitstoot in kaart. We zoeken de energieslurpers en sluipverbruikers op. Met dat inzicht speuren we naar lonende maatregelen in gedrag en apparatuur om een kleinere CO2-voetafdruk achter te laten en onze energierekening te verlagen.
Paul Gelderloos is Technisch Innovatie Manager in de verwarmingsindustrie en lid van de Bronkerk. Heeft in de werkgroep Groene kerk van de Bronkerk vorig jaar het elektriciteitsverbruik in de kerk teruggebracht.
Data: woensdag 14 februari en 14 maart 2018 om 20.00 uur, eerste avond bij Paul thuis.
Aanmelden voor 15 januari voor wat eenvoudig voor-huiswerk:
– tel. 542.34.95. Maximaal 12 deelnemers.

 
Kerk op schoot Kerk op schoot

Voor de allerkleinsten in onze gemeente zijn er de ‘Kerk op schoot’-vieringen. Dit zijn vieringen voor kinderen van 0 – 5 jaar, samen met hun (groot)ouders, broertjes en zusjes.  De dienst wordt in de kerk gehouden en elke viering begint met een ontmoeting tussen dominee Beer en de kinderen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende peutermelodieën). De kinderen doen zo mogelijk zelf mee in het verhaal.  De diensten worden gehouden na afloop van de ‘gewone’ kerkdienst. Voorafgaand aan de  Kerk op Schoot-dienst ontmoeten we elkaar en andere gemeenteleden bij het koffie/theedrinken. Voor de kinderen is er limonade. Daarna begint de ‘Kerk op schoot’- viering, die een half uurtje duurt. Van harte welkom met jullie (klein)kinderen en neem gerust vrienden of buren met hun kinderen mee!
Data: zondag 1 oktober en 5 november 2017, de data in 2018 volgen.
Wil je voor elke Kerk op Schoot-dienst een uitnodiging ontvangen?
Stuur dan een mail naar
Tiety Feijen of Ady te Hennepe 

 
Aan alle mensen van de Bronkerk van 75 jaar en ouder Aan alle mensen van de Bronkerk van 75 jaar en ouder

Ja, ‘vroeger’… zag je nog wel eens een dominee op je verjaardag als je 80 jaar was geworden!
Je komt er als predikant vandaag de dag niet meer aan toe om iedereen afzonderlijk te bezoeken. Maar wij willen u uitnodigen om samen met leeftijdsgenoten (en ds. Bart Ramaker) uw verjaardag te komen vieren in de Bronkerk. Tijdens de bijeenkomst op 16 november en 5 april is er een kort moment van bezinning, waarna er ruimte is voor een informele ontmoeting bij een feestelijk kopje koffie, een hapje en een drankje. Een bijeenkomst duurt van 10.00 uur tot 12.00 uur. In de Duiker staat de koffie voor u klaar!
U bent van harte welkom en uw partner natuurlijk ook.
De leden van de Pastorale Raad en ds. Bart Ramaker
Data: 16 november en 5 april, 10 uur in de Duiker.
Opgave: Marinus Ditzel  06-50.52.55.01of bij ds. Bart Ramaker 751.95.21

 
‘Kom naar voren!’ / 500 jaar protestantisme – Kees Posthumus en Juul Beerda ‘Kom naar voren!’ / 500 jaar protestantisme – Kees Posthumus en Juul Beerda

Op hervormingsdag vindt in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6 in Apeldoorn, de voorstelling ‘Kom naar voren!’ plaats, ter gelegenheid van de viering van 500 jaar Reformatie. Graag verwijzen we u hiernaar.
Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda presenteren bekende en minder bekende voorlieden van de Reformatie in een afwisselende, muzikale voorstelling.
In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen de historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat hier spannend samen met een actuele spits. Denk aan: Maarten Luther, Jan de Bakker uit Woerden, de Duitse vorst Philipp von Hessen, de gastvrije Menso Alting, de Bijbelgetrouwe Calvijn, de dappere Menno Simonszoon, de geleerde Arminius. En de meid van de pastoor in Borne. Kent u ze nog niet? Dan leert u ze kennen, wanneer ze naar voren komen en zich uitspreken!
Datum: dinsdag 31 oktober 2017, 20.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6, Apeldoorn.
Toegang € 10,—, inclusief koffie, thee en een drankje na afloop.

 
Schilder je eigen Hongerdoek – ds. Bart Ramaker en Marius van Dokkum Schilder je eigen Hongerdoek – ds. Bart Ramaker en Marius van Dokkum

In de Middeleeuwen hing men in de 40-dagentijd een doek voor het mooie versierde hoogaltaar. Het was een periode van vasten en inkeer. Later zijn op die doeken de bijbelverhalen voor die 40-dagen uitgebeeld. Deze hongerdoeken worden ook nu in deze tijd gemaakt met afbeeldingen van over de hele wereld. Ik wil u, samen met Marius van Dokkum uitnodigen om een schildering te maken van de bijbelverhalen die wij in deze periode gaan lezen. Dat kan heel abstract zijn of heel figuratief. Na afloop praten we over de schilderijen en wat u daarin hebt willen zeggen. Eén van de schilderingen wordt in de kerk getoond.(u krijgt gelegenheid om het verhaal erachter te vertellen of te laten vertellen). Het gaat erom dat u als het ware in het verhaal kruipt om te ontdekken wat het u te vertellen heeft.  En met andere ogen te leren kijken naar het verhaal dat centraal staat.
U krijgt aanwijzingen voor het schilderen van Marius van Dokkum Maar U hoeft ook niet te kunnen schilderen om mee te kunnen doen en het is in die zin ook geen schildercursus. Er is ruimte voor 8 mensen die 6 maal bij elkaar komen. We beginnen als groep en we hopen in die tijd ook meer tot elkaar te komen en tot de geloofsbeleving van een ander. Tussentijds instappen is daarom niet mogelijk. We hebben de avonden gepland op
Data: dinsdag 16 en 30 jan, 6 en 20 febr. en 6 en 20 maart om 20.00 uur.
Opgave: bij ds. Ramaker.

 
Gospelworkshop – André Bijleveld Gospelworkshop – André Bijleveld

Op zondag 11 februari 2018 is er een zangdienst met medewerking van gospelkoor Next Generation olv. André Bijleveld.
Voorafgaand organiseren wij ’s ochtends een gospelworkshop, inclusief een maaltijd.
Passie, ritme, soul, zingen en swingen is een treffende omschrijving voor de gospelworkshop die je kunt meebeleven in de Bronkerk. 
Deze gospelworkshop is voor iedereen. Jong of iets minder jong, wel of niet gelovig, X-factor of juist niet. Zangervaring is niet nodig. Je enthousiasme en inzet maken het een onvergetelijke ervaring.
André Bijleveld, dirigent van onder andere de bekende formatie Gospel Boulevard, studeert met de deelnemers één of meerdere nummers in. En het ingestudeerde nummer wordt 's middags door de gelegenheidszangers en zangeressen, in de zangdienst, opgevoerd. Natuurlijk samen met de enthousiaste, ervaren zangers en zangeressen van gospelkoor Next Generation uit Apeldoorn.
Datum: zondag 11 februari 2018: workshop 10.30 u.; zangdienst 14.30 u.
Eigen bijdrage workshop en maaltijd: € 10 (maar mag geen bezwaar zijn); jongeren gratis
Opgave workshop: Herma Willemsen, , 355.02.04

 
Passion ‘Hij en ik’ – 7-up, Inspiration, Step by Step en ds. Frans Ort Passion ‘Hij en ik’ – 7-up, Inspiration, Step by Step en ds. Frans Ort

Een moment van bezinning, omlijst door mooie liederen, gezongen door 7-up uit Apeldoorn, Inspiration uit Terwolde en Step by Step uit Bussloo, onder leiding van Marlies Tiemens en teksten over ‘Hij en ik’, over de lijdensweg van Jezus, over die laatste dagen van zijn leven door de ogen van Maria Magdalena.
Een muzikale raamvertelling, geschreven door Frans Ort.
Een moment om even weer bij stil te staan, te (over)denken. Zie Passion Apeldoorn
Datum: zaterdag 24 maart 2018, 19.30 uur in de Bronkerk.
Entree: gratis; collecte bij de uitgang.

 
Alle data op een rij Alle data op een rij

oktober 2017  
zo 1   Kerk op schoot  
zo 1   Kerkcafé  
wo 4   Ontmoetingen rond de reformatie in Gorcum - dr. Joop Langhout  
di 31   Kom naar voren! 500 jaar protestantisme - Kees Posthumus en Juul Beerda  
november  
zo 5   Kerk op schoot  
zo 5   Kerkcafé  
do 16   Voor alle mensen van de Bronkerk van 75 jaar en ouder  
januari    2018
zo 7   Kerkcafé  
wo 10   Hoe 'groen' is de Bijbel? - drs. Peter Siebe  
di 16   Start Schilder zelf je Hongerdoek - ds. Bart Ramaker / Marius van Dokkum  
wo 31   Islam in Nederland: bedreiging of uitdaging? Prof. B. Reitsma  
februari      
zo 11   Gospelworkshop - André Bijleveld  
wo 14   Op kleinere voet - Verklein je carbon footprint thuis 1 - ir. Paul Gelderloos  
maart      
zo 4   Kerkcafé  
wo 14   Op kleinere voet - Verklein je carbon footprint thuis 2 - ir. Paul Gelderloos  
za 24   Passion: Hij en ik – 7-up, Inspiration, Step by Step en ds. Frans Ort  
april      
do 5   Voor alle mensen van de Bronkerk van 75 jaar en ouder