Taakgroep Kerkinactie Taakgroep Kerkinactie

De Taakgroep Kerk in Actie Bronkerk heeft als doelstelling de gemeente te informeren over en enthousiast te maken voor het werk van Kerk in Actie in de breedste zin. De landelijke organisatie ondersteunt en begeleidt missionaire en diaconale projecten op een aantal terreinen, waaronder Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Contactpersoon:  Hans Bruijn, tel. 0577 - 57.20.88

 
Taakgroep voedselmand Taakgroep voedselmand

In de Duiker en op zondag tijdens de kerkdienst, staat een mand waarin men artikelen kan plaatsen bestemd voor de Voedselbank. Iedere maand zal om bepaalde artikelen gevraagd worden. De lijst van gevraagde artikelen zal in de Bron en op de website worden geplaatst.

Contactpersoon: Patricia van der Zwan, tel. 055 - 542.23.82

 
Taakgroep Ouderenwerk Taakgroep Ouderenwerk

De taakgroep organiseert voor ouderen en alleenstaanden een kerstmiddag op de zondag voor kerst en een paasmiddag op palmzondag.
Tevens verzorgt deze taakgroep een kerst- en paasattentie voor ouderen en personen die rond deze tijd extra aandacht nodig hebben.
Ook wordt een busreis voor senioren in mei georganiseerd. Informatie hierover wordt in de Bron vermeld.

Contactpersoon:  Bea Rigterink, tel. 055 - 533.37.18

 
Vakantiegeld Samen Delen Vakantiegeld Samen Delen

Het College van Diakenen initieert het project 'Vakantiegeld Samen Delen'.
Door een deel van het vakantiegeld af te staan aan minderbedeelden kunnen zij de ontvangen bijdrage vrij besteden aan een dagje uit, maar even goed aan noodzakeleijke huishoudelijke zaken.

Coördinator: Peter van de Giessen, tel. 055 - 533.49.45

 
Gebedenboek Gebedenboek

Het voorbedenboek ligt in de hal van de kerk en is van en voor gemeenteleden van de Bronkerk. In het gebedenboek kan een voorbede geschreven worden voor een persoon of een gebeurtenis. Het is ook mogelijk een voorbede via e-mail door te geven:

 
Gemeentegroet Gemeentegroet

Elke zondag worden na afloop van de dienst twee kaarten bezorgd bij mensen die iets te vieren hebben, een steuntje in de rug kunnen gebruiken of door omstandigheden niet meer in de kerk kunnen komen. Eén van de kaarten gaat vergezeld van de bloemen die op de liturgietafel hebben gestaan.
Iedereen die een naam door wil geven voor de diaconale kaart of de bloemengroet kan gebruik maken van het e-mailadres:


Als het mogelijk is graag een korte omschrijving van de reden waarom deze mensen in aanmerking komen voor een kaart en/of bloemen.

 
Kerkcafé Kerkcafé

Een open huis voor iedereen met gesprekken op het snijvlak van geloof, kerk en samenleving, maar ook met gezelligheid.
Soms worden de gesprekken ingeleid vanuit de eigen kring of door een genodigde die vanuit de praktijk kennis heeft over een onderwerp.
Vijf á zes keer per jaar is het Kerkcafé open.
Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar.
Na afloop (ca 21.30 uur) kan het gesprek worden voortgezet onder het genot van een drankje.

Contactpersoon: Tina Dijk, tel. 055 - 542.16.30

 
Eetcafé Duikeruit Eetcafé Duikeruit

Onder de naam Duikeruit wordt eens per twee maanden een maaltijd georganiseerd.

Duikeruit is een project voor het hele dorp, bedoeld voor 60+-ers die het gezellig vinden om op zondagmiddag samen te eten in de Duiker, Hoenderloseweg 10.
Iedereen die bij de doelgroep hoort en in Ugchelen of in de buitenwijk van de Bronkerk woont, is van harte welkom.

Contactadres: Truus Knotnerus-Wikkerink, tel. 055 - 542.90.63

 
DVDuiker DVDuiker

In het winterseizoen wordt vier keer een film vertoond met artistieke kwaliteit
en levensbeschouwelijke diepgang. De film zal steeds kort ingeleid worden.
Na vertoning is er gelegenheid om na te praten.
De avonden beginnen om 19.30 uur in De Duiker. Entree is € 7,50.
De opbrengst van deze avonden zal ten goede komen aan een door het
College van Diakenen vastgesteld doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar het diaconale project Onderwijs aan Dalit kinderen.

Contactadres: Truus Knotnerus-Wikkerink, tel. 055 - 542.90.63

 
Autodienst Autodienst

Als u door (tijdelijke) omstandigheden niet meer zelfstandig naar de kerkdienst kunt komen of andere, in de kerk of de Duiker georganiseerde activiteiten kunt bezoeken, dan kunt u een beroep doen op de autodienst.

Contactadres: Herman Rigterink, tel. 055 - 533.37.18

 
Noaberschap / Handje Hulp Noaberschap / Handje Hulp

Om anderen tijdelijk of eenmalig hulp te bieden in (nood)situaties, een kort durende ondersteuning of het verrichten van hand- en spandiensten, bestaat in Ugchelen de werkgroep Noaberschap. Voor deze activiteiten kende de Bronkerk Handje Hulp. In het kader van efficiëntie en het bereiken van een grotere groep van zowel hulpvragers als hulpverleners is samenwerking gezocht.

De sectie ouderlingen en –diakenen zijn het aanspreekpunt voor het aanvragen van hulp en ondersteuning. Zie hiervoor de sectie-indeling.

 
Kerkdiensten beluisteren via CD Kerkdiensten beluisteren via CD

Er is een CD-recorderdienst, die zorgt voor een opname van de kerkdiensten. U kunt hiervan gebruik maken, als u door ziekte of andere omstandigheden niet zelf de kerkdiensten kunt bijwonen.

Contactadres: Rob Wolf, tel. 055 - 533.08.32

 
Open Deur Open Deur

Maandelijks wordt het themanummer van het blad verspreid.
Contactpersoon:  Wilma Schut – Elijzen, tel. 06 - 20.92.32.33