Nieuw ingekomen Nieuw ingekomen

U bent verhuisd naar Ugchelen?
Als u verhuisd bent naar Ugchelen, krijgt de Bronkerk dit automatisch door via de bevolkingsadministratie van het gemeentehuis. Het kerkelijk bureau geeft dit door aan de betreffende sectie. Ugchelen is opgedeeld in zeven verschillende secties. Elke sectie is verdeeld in contactgroepen van ca. 15 adressen. De contactmedewerker van deze groep zal u welkom heten. Wij gaan bij ieder nieuw gemeentelid ten minste één keer thuis op bezoek. Zo’n bezoek is vaak een praatje aan de deur. We geven u schriftelijke informatie, maar ook een uitgebreider gesprek of een vervolgafspraak is mogelijk. Tevens nodigen we u uit om een kerkdienst bij te wonen.

Iedere eerste en tweede zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid om koffie te drinken. Voor u wellicht de gelegenheid om wat nader met ons kennis te maken. U kunt voor of na de dienst ook de ouderling van dienst aanspreken. Die vertelt u dan het één en ander over onze gemeente.

 
Verhuizing Verhuizing

U verhuist naar elders? 
Bij verhuizing worden uw gegevens automatisch doorgegeven aan de kerk in uw nieuwe woonplaats en wordt u daar als lid ingeschreven.