Wat kan de kerk voor u doen bij ... Wat kan de kerk voor u doen bij ...

De kerk is een metgezel voor het leven, een reisgenoot die mee optrekt door het leven heen.

Bij sleutelmomenten zoals ziekte, geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing kan de kerk een waardevolle rol vervullen. De activiteiten die daarvoor door de kerk ontplooid worden vindt u in deze sectie beschreven.

terug