Tekst van de week Tekst van de week
Als gij een aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet.
-Mattheus-
Komende Zondag
Zondag 21 april
10.00 uur: ds. Regina Lafeber

Diaconale collecte Bronkerk: Project Moldavië
Dienst is bij te wonen via  Kerkomroep of YouTube
Lees meer
 
21 april Feestje in de kerk

21 april Feestje in de kerk
Op zondag 21 april zijn  kinderen van ongeveer 3 t/m 11 jaar en hun (groot)ouders van harte welkom in de Bronkerk. Die middag begint om 15.30 uur en duurt (incl. maaltijd) tot ongeveer 17.30 uur.
lees meer »
 
Vakantiegeld Samen Delen 2024: geloven in samen delen!

Vakantiegeld Samen Delen 2024: geloven in samen delen!
De kloof tussen mensen “die hebben” en “die niet hebben" groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschrapt. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de nodige boodschappen te betalen. Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen. Maar samen delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar.
Vorig jaar werd een recordbedrag van ruim € 207.000,- gedeeld. Meer dan 2000 mensen ontvingen een mooi bedrag. Dat geeft vertrouwen voor dit jaar.
lees meer »
 
Ugchelen voor de voedselbank in april

Ugchelen voor de voedselbank in april
In de maand April sparen we voor de Voedselbank; Broodbeleg en Pannenkoekenmeel.
Ook andere houdbare producten zijn altijd welkom.
De producten voor de voedselbank kunt u brengen in de kerk, daar staat een mand.
Overdag en in de avond zijn er activiteiten in de kerk en u kunt dan ook de  artikelen voor de voedselbank brengen.
Alvast hartelijk bedankt.
 
Boeken Waterloopleinmarkt

Boeken Waterloopleinmarkt
Bent u aan het opruimen en hebt u boeken voor de Waterloopleinmarkt? Ik neem ze graag in ontvangst. Er worden veel romans en thrillers gehaald uit de boekenkast in De Duiker. En de internetverkoop van ons boekwinkeltje Boekenbron loopt geweldig. Zodoende is er dringend behoefte aan nieuwe aanvoer.
Het inbrengen van goederen voor de WPU is in de even weken van de maand op woensdagmorgen tussen 9 en 11 uur en diezelfde avond tussen 18.30 en 20.00 uur. Maar voor boeken kunt u met mij ook tussentijds een afspraak maken!!  
Tjeerd van der Meulen, tel. 06-44074229 of mail tvdmeulen@planet.nl
 
Kerkdiensten met beeld

Kerkdiensten met beeld
Op zondagmorgen, maar ook door de week, luisteren en kijken velen naar de kerkdienst via internet. Dat kan via YouTube of via Kerkomroep.
Om de dienst met beeld te volgen kunt U de volgende link gebruiken:
Bronkerk Ugchelen - YouTube
 
 
Diaconaal project als cadeautip Diaconaal project als cadeautip
Viert u een jubileum, bruiloft, geboorte of afscheid en heeft u zelf geen behoefte meer aan een cadeau omdat ‘u alles toch al heeft’?
Denk dan eens aan ons diaconale project Casa Speranta in Moldavië!
Deze is bijzonder geschikt om het werk van de familie Bejan met een speciale gift te steunen, zodat zij hun droom kunnen verwezenlijken met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen. Zamel zelf geld in of vraag uw gasten hun gift rechtstreeks naar Kerk in Actie over te maken.
NL 86 RABO 0373 7480 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen o.v.v. kindertehuis Moldavië
Namens de familie Bejan, hartelijk dank
 
 
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
De Bronkerk brengt wekelijks een Digitale Nieuwsbrief uit. Hierin staat informatie die voor het samenleven, het elkaar ontmoeten en informeren van belang is voor het gemeente zijn.
De Nieuwsbrief is vooral bestemd voor meer persoonlijke zaken, zoals geboorte, ziekte, overlijden, om zo ook het meeleven met elkaar als Bronkerkgemeenschap te bevorderen. Deze brief wordt per mail verstuurd naar mensen die zich daarop hebben geabonneerd. Een papieren versie is op aanvraag ook verkrijgbaar.
lees meer »
 
Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers
Als u met uw Samsung Tablet onze website bekijkt, kan het voorkomen dat het menu dat u aantikt niet open blijft staan. Dat is erg vervelend omdat u dan niet één van de submenu’s kunt kiezen.
We zijn er achter gekomen dat als u op het pijltje achter het menu-item twee maal (snel) achter elkaar tikt, het menu open blijft staan, zodat u een keuze kunt maken uit één van de submenu’s.