Tekst van de week Tekst van de week
Er is één groep waarmee je alle contact moet vermijden: de lui die alles aangrijpen voor geklaag.
-Seneca-

Komende zondag
Zondag 12 juli
09.30 uur: ds. A. R. Davelaar.
U dient zich voor het bijwonen van de dienst aan te melden via scribakr@bronkerk.nl
of tel 06 10917060.
lees meer »
 
Vakantiegeld Samen Delen 2020 een groot succes!

Vakantiegeld Samen Delen 2020 een groot succes!
Dankzij de inzet van heel veel mensen is de actie Vakantiegeld Samen Delen dit jaar een groot succes geworden! Veel mensen hebben een deel van hun vakantiegeld gegeven aan andere plaatsgenoten. En zo maken we in de gemeente Apeldoorn met elkaar veel mensen blij. Fijn om te merken dat zoveel mensen geloven in samen delen! En mooi om te ervaren hoe zoveel kerken hierin samenwerken.
Deze actie vanuit de kerken is dit jaar voor de 9e keer gehouden. De hele stad Apeldoorn deed mee en Ugchelen en voor het eerst ook Beemte Broekland, Wenum-Wiesel en Hoog Soeren. Er is een recordbedrag gedoneerd:
€ 124.547,93.
lees meer »
 
Café Doodgewoon gaat weer starten!

Café Doodgewoon gaat weer starten!
Thema: Palliatieve sedatie en euthanasie
Palliatieve sedatie en euthanasie worden vaak in één adem genoemd. Dat wekt de suggestie dat het ongeveer om hetzelfde gaat. Toch zijn er belangrijke verschillen. Kaderhuisarts palliatieve zorg Joke Breugem zal vanuit haar praktijkervaring en kennis helderheid verschaffen in deze verschillen. Welke overwegingen spelen een rol? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Na de inleiding is er de mogelijkheid uw eigen vragen te stellen.
Datum     Dinsdag 28 juli 2020
Locatie    Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, Apeldoorn
Tijd          Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur
Vanaf 19.15 uur staan de koffie en thee klaar en bent u van harte welkom
lees meer »
 
Antwoorden op de quiz

Antwoorden op de quiz
De quiz bestond uit 4 rondes van 10  vragen:
 1. Verbonden met elkaar
 2. Bijbelkennis van het Oude Testament
 3. Bijbelkennis van het Nieuwe Testament en vragen over het christendom
 4. Ken je gemeente

Ronde 1: Verbonden met elkaar
 
 1. In welk jaar waaide het dak van de kerk. 1924
 2. Hoeveel zitplaatsen waren er standaard in de Bronkerk (voor Corona)214
 3. Noem de naam van de adverteerder uit de Bron (Monuta)
 4. Uit hoeveel pijpen bestaat het orgel (871)
 5. Hoeveel vrijwilligers vallen er onder de jeugdraad (34)
 6. Kleuren kerkelijk jaar ? (wit-groen-paars-wit-rood-groen-paars-wit
 7. A.  In welk jaar  is de catwalk begonnen 2005
B.  Hoe vaak is er opgetreden 256
 1. Hoeveel leden telde onze gemeente op 1-6-2020 de gemeente? (950)
 2. Wat staat er op de twee euromunt  (God zij met ons)
 3. Het verhaal van de zondeval van Adam en Eva in het paradijs.
Bijbelkennis van het Oude Testament
 1. Hoeveel wetten heeft Mozes gegeven aan het volk Israël? 613
 2. Het spreekwoord wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in, is gebaseerd op een Bijbelverhaal. Daniel 6 vers 22:25 en in Spreuken 26:27
 3. Wat is de juiste volgorde van de drie aartsvaders? Abraham, Izak en Jakob.
 4. De Bijbel heeft als eerste gezegd dat de aarde rond is. Waar, dit staat in Jesaja 40:22: ”Hij die zetelt boven de omtrek van de aarde…”
 5. Hoe oud was Noach toen de zondvloed kwam? 600 jaar, dit staat in Genesis 7: 6: “Noach was 600 jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam”
 6. Welke betekenissen hebben de namen Adam en Eva. Mens en de leven gevende
 7. Wie was, volgens de Bijbel, verantwoordelijk voor de dood van precies een kwart van de wereldbevolking? Kaïn
 8. Uit hoeveel bijbel boeken bestaat het O.T en het N.T 39 en  27
 9. Welke ‘ongeschreven regel’ wordt in de Bijbel beschreven? Sta op voor oude mensen (Leviticus 19:32)
10) Koning David.


Bijbelkennis Nieuwe Testament en christendom:
 1. Door wie werd de Heere Jezus gedoopt? Johannes de Doper
 2. In hoeveel talen kun je de Bijbel lezen? 3300
 3. Wat is het kortste hoofdstuk in de Bijbel? Psalm 117
 4. Wat is het eerste en het laatste woord in de Bijbel? In (het begin schiep God de hemel en de aarde) en (de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen.) Amen en Allen!
 5. Noach in de ark
 1. Hoeveel Christenen zijn er anno 2020 op de wereld? (schatting) 2,4 miljard.
 2. Hoeveel dagen zit er tussen Pasen en Pinksteren? 50 dagen
 3. Noem drie gelijkenissen over verloren en gevonden. Het verloren schaap / muntstuk /en zoon.
 4. Welke leerling liep net als Jezus over het water? Petrus
 5. Samuël
https://lh6.googleusercontent.com/48n9fYufXPEOs3bt-NcX5SzkfH1XZ5jF-Jq25r4GZv_IA0x7OnfqV_hvz6HFS34VEfZoAF9wnUhkXtNC9F-_sr5s9ZKsfpqKJLzIrBW5pnju7vQ4A7iXeooHRr1XVqboDhI6bXdz0qbsGV0

Ken je gemeente
 1. Wat zijn de favoriete hobby’s  van dominee Eline? Fietsen en dwarsfluit
 2. Wat was de opbrengst van de eerste WPU 4251,= gulden
 3. Noem zes namen van predikanten die verbonden zijn geweest aan de Bronkerk
Pol/Wijbenga/Verbeek/Kievit/Boggelen/Ramaker
 1. In welk dorp is Remko  geboren? Lelystad
 2. Welk bijbelverhaal staat hier Daniël 4
 1. Welk merk auto rijdt dominee Regina? Citroen
 2. Hoe oud zijn Eline/Remko en Regina bij elkaar opgeteld 125 
 3. In welk jaar werd het eerste Keerpuntfeest gehouden? 1999
 4. Wat was het onderwerp startzondag 2019 De Groene kerk/Duurzaamheid
 5. Hoeveel maanden is ds. Regina in dienst van de Bronkerk? 20
 
Kerkdiensten Kerkdiensten
De afgelopen maand juni kon men aanwezig zijn bij de opname van de online kerkdienst op vrijdagmiddag. Vanaf 28 juni zullen er weer diensten zijn op zondagmorgen om  9.30 uur.
U dient zich voor het bijwonen van de dienst wel aan te melden via scribakr@bronkerk.nl of tel 06 10917060. Er kunnen 28 juni maximaal 30 mensen aanwezig zijn, excl. de mensen die een taak in de dienst hebben. Vanaf 5 juli zijn er maximaal 100 mensen toegestaan. Om de 1.5 m afstand te kunnen bewaren is er ruimte voor maximaal 75 mensen.
 
Diaconaal project Casa Speranta, financieel overzicht 2019

Diaconaal project Casa Speranta, financieel overzicht 2019
Voor ons Diaconaal Project Casa Speranta in Moldavië zijn er in 2019 vele acties op touw gezet. Denk aan DVDuiker, de taarten- en cakes die tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst werden verkocht, gebakken door onze eigen gemeenteleden, de fleurige cadeautafel met Pasen en Kerst, Kerk op de Catwalk, de veiling tijdens het afscheid van Marinus, de schoonmaakmiddelenactie, de eieren- en houtverkoop, de speculaastaarten, maar ook zeker de collectes en schenkingen hebben geleid tot een fantastische totaal-opbrengst van 11.789,61.
U kunt Casa Speranta blijven steunen. Elke gift is welkom en kan worden overgemaakt op Bankrekening:  NL72 RABO 0103 115 773 t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. Moldavië.
 De familie Bejan van Casa Speranta is u dankbaar!
 
Corona hulplijn

Corona hulplijn
In Ugchelen werken Noaberschap en de Bronkerk samen om aan mensen hulp te bieden in deze Corona tijd. Wat betreft hulp kunt u denken aan boodschappen doen, hondje uitlaten, even een telefonisch gesprekje dus ‘corona gerelateerde’ hulp. Ook zijn er telefooncirkels waar u aan deel kunt nemen. Voor hulp kunt u bellen met:
Wineke Blom 06 41816541
Foortje van der Heijden 06 41808328
Annemieke Debets 06 14976776
Chris de Winter 06 10917060
Voor Apeldoorn en omliggende dorpen is er ook de ONE hulplijn 055-3010548 Deze hulpdienst is bereikbaar van 9.00 uur tot 22.00 uur.
 
Deze zomer is de kerk toch open, ook voor een boek Deze zomer is de kerk toch open, ook voor een boek
Ondanks alles is ook dit jaar in de maanden juli en augustus op dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 tot 15.00 uur en op woensdagavond van 18.45 tot 19.30 uur.onze Bronkerk weer open voor mensen die een kijkje in de kerk willen nemen of die een moment van rust of bezinning zoeken. Deze keer zal er een tentoonstelling worden ingericht met werken van Ronald de Jong uit Zoetermeer.

De kerk is dan ook open om er een boek te halen.
De boekenkast is in de hal van De Duiker, bij de trap. Er staat een geldkistje bij. De boeken zijn 1 euro per stuk.
Vergeet niet om uw handen te ontsmetten met het middel wat erbij staat en houd afstand tot andere bezoekers.
 
Audio-leerhuis

Audio-leerhuis

Voor veel mensen beloofd de komende zomer een zomer te worden die zal worden doorgebracht op balkon of achtertuin. Samenkomsten zullen (misschien) op beperkte schaal plaats kunnen vinden en het onderlinge gesprek en theologische verdieping zal voorlopig met hindernissen gepaard gaan.
Om dat alles enigszins te ondervangen en het onderlinge gesprek toch te bevorderen wordt er gewerkt om een vorm van audio - leerhuis in te richten.
Heeft u, na het luisteren van de opnamen, vragen of wilt u hierover doorpraten? Laat het ons weten! U krijgt bericht wanneer er een video-telefoonkring of een zoomgesprek plaatsvindt.

lees meer »
 
Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Dit protocol is opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Gemeenten kunnen gebruik maken van deze versoepeling, maar zoek niet de grenzen op van wat kan en mag. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om met meerdere groepen van 30 of 100 mensen in verschillende zalen in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar te komen. Ondanks de versoepeling van de maatregelen is een online viering nog steeds een goed en verstandig alternatief.
Het volledige protocol is hier te lezen.
 
9 tips om liefdevol met het corona-protocol voor kerken om te gaan 9 tips om liefdevol met het corona-protocol voor kerken om te gaan
In alle kerken ligt nu het 'Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten' klaar om geïmplementeerd te worden. En dat is maatwerk. Ieder gebouw is anders, en veel belangrijker: iedere gemeente is anders. Daarom is het belangrijk het protocol toe te passen met een sausje van liefde. Liefde geeft smaak aan wat je doet. Ook als het om protocollen gaat. Hoe doe je dat?
lees meer »
 
Diaconaal project als cadeautip Diaconaal project als cadeautip
Viert u een jubileum, bruiloft, geboorte of afscheid en heeft u zelf geen behoefte meer aan een cadeau omdat ‘u alles toch al heeft’?
Denk dan eens aan ons diaconale project Casa Speranta in Moldavië!
Deze is bijzonder geschikt om het werk van de familie Bejan met een speciale gift te steunen, zodat zij hun droom kunnen verwezenlijken met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen. Zamel zelf geld in of vraag uw gasten hun gift rechtstreeks naar Kerk in Actie over te maken.
Bankrekening:  NL72 RABO 0103 115 773
t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. kindertehuis Moldavië
Namens de familie Bejan, hartelijk dank
 
 
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
Vanaf januari 2019 zal de Bronkerk beschikken over een Digitale Nieuwsbrief. Daarin komt allerlei nieuws uit de gemeente. De Nieuwsbrief is tevens bestemd voor meer persoonlijke zaken, zoals geboorte, ziekte, overlijden, om zo ook het meeleven met elkaar als Bronkerkgemeenschap te bevorderen. Deze brief wordt zo mogelijk wekelijks per mail wordt verstuurd naar mensen die zich daarop hebben geabonneerd.
lees meer »
 
Vacatures Bronkerk

Vacatures Bronkerk
De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures
 
Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers
Als u met uw Samsung Tablet onze website bekijkt, kan het voorkomen dat het menu dat u aantikt niet open blijft staan. Dat is erg vervelend omdat u dan niet één van de submenu’s kunt kiezen.
We zijn er achter gekomen dat als u op het pijltje achter het menu-item twee maal (snel) achter elkaar tikt, het menu open blijft staan, zodat u een keuze kunt maken uit één van de submenu’s.