Ziekte Ziekte
Bent u ernstig ziek of wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Juist dan willen we uw metgezel zijn met behulp van een bezoek, een kaartje of een bloemetje. Het lijkt simpel, maar is vaak ‘hartverwarmend’ voor mensen die in een moeilijke periode van hun leven komen.
U kunt dit verzoek tot contact doorgeven aan uw contactmedewerker of
bij het Meldpunt (ziekte, herstel), zie hieronder.
Aandacht bieden kan de kerk op één van de volgende manieren:
 • Bezoek van contactmedewerker of ouderling of predikant.
 • Hulp bieden bij geloofsvragen en geestelijke zorg, hierbij komen o.a. vragen rond gebed en genezing aan de orde.
 • Bronkerkbrief, in overleg vermelden we dit graag op de Bronkerkbrief. Hierdoor kunnen andere gemeenteleden met u meeleven.
 • Gebed, de meeste kwetsbare mensen hebben behoefte aan gebed; soms kunnen ze zelf niet meer bidden. Gebed van de ander/kleine groep wordt als zeer waardevol ervaren.
 • Gebedsintenties als voorbede tijdens de eredienst, aanvragen in de kerk in het voorbedenboek of via email: gebedsintenties@bronkerk.nl
 • Gebedsintenties voor de gebedskring, iedere 2e zondag van de maand om 19:30 uur.

Meldpunt ziekte, herstel van Bronkerkleden

Het is bij de Bronkerk niet altijd bekend dat een gemeentelid in het ziekenhuis ligt of is opgenomen in een verpleeg-c.q. revalidatievoorziening. Men vergeet het door te geven aan de contactmedewerkers of men is zelf niet meer in staat dat te doen. Gemeenteleden die ziek zijn, niet meer naar de kerk kunnen komen en geen aandacht van de kerk ontvangen, ervaren dit soms als een gemis. Daarnaast is het goed om deze mensen, indien zij daar geen bezwaar tegen hebben, te noemen in de Digitale Nieuwsbrief.
Meeleven met elkaar is pas mogelijk als men weet van ziekte en/of herstel. Indien men niet weet wie de contactmedewerker is kan men ziekte en/of herstel doorgeven aan Bea Rigterink. Zij is het centrale meldpunt en bereikbaar op: meldpunt@bronkerk.nl of tel. 055-5333718


 
 
Geboorte Geboorte
Heeft u een zoon of dochter gekregen? Wij ontvangen graag een geboortekaartje.
U kunt het geboortekaartje zenden naar: Kerkelijk Bureau, Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen.
Als we een kaartje van u ontvangen kondigen we de geboorte van uw zoon of dochter af op de Bronkerkbrief en geven we dit door aan de contactmedewerker, sectie-ouderling en predikant.
Wilt u uw kind laten dopen? Neem dan contact op met de predikant of wijkouderling.
Enkele keren per jaar is er gelegenheid om kinderen te laten dopen. In overleg met de predikant wordt de doopdatum vastgesteld en kunt u dan afspraken maken over de doopdienst. Vóór deze dienst vinden altijd eerst een of enkele doopgesprekken plaats, soms met meerdere ouders.

Geboorteraam

 
 
Als Bronkerk willen we begin en einde van het leven markeren. Het Geboorteraam wil daarin voorzien. Door Marius van Dokkum is het ontwerp gemaakt: de stralen van de zon die het nieuwe leven in het licht zetten. Als tekst daarbij is gekozen: ‘Kind van God gegeven, in het Licht gezet’. De uitvoering past helemaal bij het Gedachtenisraam en bevindt zich in dezelfde hoek van de kerk. Voor ieder pasgeboren kind wordt een symbool opgehangen met naam en geboortedatum. Dat symbool verbeeldt een bloem in de knop, maar je kunt er ook een kindje in zien.

Gebruik geboorteraam
Als leden van de Bronkerk een kindje krijgen, sturen ze meestal een kaartje naar een predikant, een ouderling of contactmedewerker, of naar het Kerkelijk Bureau. Daarmee laten ze weten dat ook hun kindje erbij hoort. Vanaf nu wordt ook de geboorte gemarkeerd in de eredienst: de naam van de baby wordt genoemd in de dienst en in de week daarop wordt er zo’n symbool met naam en geboortedatum opgehangen. Als de baby wordt gedoopt, wordt ook die datum vermeld en hangen de ouders tijdens de doopdienst het symbool weer in het Geboorteraam.
Na een jaar of twee krijgen alle ouders, waarvan een kindje geboren is, een uitnodiging voor een speciale dienst ter gedachtenis aan geboorte en/of doop. Dan ook worden de symbooltjes meegegeven aan de ouders.
 
 
Huwelijk, trouwen in de kerk! Huwelijk, trouwen in de kerk!
Als mensen gaan trouwen organiseren ze een mooi feest. Familie en vrienden worden uitgenodigd. In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid.

Willen jullie je huwelijk laten inzegenen?
 • Maak zo vroeg mogelijk een afspraak met de predikant. Die bespreekt met jullie de inhoud van de dienst.
 • Reserveer het kerkgebouw zo vroeg mogelijk bij de beheerder.
 • Maak daarna een afspraak met het kerkelijk bureau. Iemand van het kerkelijk bureau zal dan punten andere zaken rond de trouwdienst met- en voor u regelen.
 • Stuur een trouwkaart naar het Kerkelijk Bureau, Hoenderloseweg 10, 7339 GH, Ugchelen en de predikant.
Jullie voorgenomen huwelijk wordt, ingeval van een kerkelijk huwelijk, aan de gemeente bekend gemaakt door een afkondiging en door vermelding op de wekelijkse zondagse Huwelijkslocatie de Bronkerk
Wist je dat de Bronkerk ook een door de gemeente erkende huwelijkslocatie is en dat je hier dus ook je burgerlijk huwelijk kunt laten sluiten?
 
 
Overlijden Overlijden
Bij ernstige ziekte en overlijden kunt u altijd een beroep doen op de pastorale zorg van de predikant of uw sectie-ouderling. Wellicht wilt u ook dat zij betrokken zijn bij het nemen van afscheid van een geliefde. Houd hen op de hoogte, dan zullen zij voor en na het overlijden zo goed mogelijk begeleiding geven, afgestemd op uw behoeften en verlangens.
 • De Bronkerk beschikt over een uitvaartteam, bestaande uit de predikanten en enkele lekenvoorgangers.
 • Voor een uitvaart kunt u een beroep op hen doen door het overlijden te melden bij Ans van Amersfoort  (06-555882273) . Zij helpt u verder om een keuze te maken van een voorganger die in uw situatie past en die beschikbaar is.
 • Het is mogelijk de Bronkerk te gebruiken voor een dienst van afscheid en gedachtenis.
 • Als u ervoor kiest de dienst op bv. Heidehof plaats te laten vinden is er eveneens de mogelijkheid een van de leden van het uitvaartteam in te schakelen.
Wat te doen bij overlijden:
 • Informeer uw sectie-ouderling of predikant.
 • Als u voor begeleiding en voor de rouwdienst een beroep wilt doen op een lid van het uitvaartteam, neem dan contact op met Ans van Amersfoort ( 06-555882273). 
  Bij geen gehoor, neem dan contact op met het kerkelijk bureau.
 • Stuur de rouwkaart naar het Kerkelijk Bureau, Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen, evenals aan de voorganger.
 • Als het overlijden aan de kerk bekend is gemaakt en een gemeentelid betreft krijgen de nabestaanden een uitnodiging voor de speciale Gedachtenisdienst eind november.

In de kerk is een gedachtenisraam.
Hier wordt een kruisje met de naam van het overleden gemeentelid opgehangen.
In november is er een gedachtenisdienst en in deze dienst  worden de namen van de overledenen genoemd en kaarsen aangestoken.
Op het raam staan de woorden:
"Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn..."
Op deze plaats ligt ook een gedachtenisboek waarin de rouwbrieven een plaats krijgen.

Coördinatie kruisjes en Gedachtenisdienst: kerkelijk bureau