College van Diakenen College van Diakenen
College van Diakenen
Diaconie is afgeleid van het woord diakonia, dat ­‘dienst’ betekent. Wij willen in navolging van Christus dienstbaar zijn; oog en oor hebben voor mensen in knelsituaties.
Diaconie is ook helpen waar geen helper is. Zonder onderscheid kan aan iedereen hulp geboden worden die dat nodig heeft, zowel binnen als buiten de Bronkerkgemeente, aan christenen maar ook aan andersdenkenden.
Waar het gaat om “onrecht” en “gerechtigheid” in Ugchelen en in de wereld, gaat het veelal om Diaconie.
De taken van de diakenen binnen de kerkdienst zijn het verzorgen van de collectes en het voorbereiden en mede-uitvoeren van het avondmaal.
De taken buiten de kerkdiensten worden gedaan door een aantal werkgroepen:
 • Kerk in actie
 • Omzien
 • Ouderen
 • Jeugd
 • Diakonaal Platform
 • Financiën
 • Public Relations
Samenstelling College van Diakenen
 
Voorzitter Wim Hart voorzittercvd@bronkerk.nl
Secretaris Melcher Zeilstra secretariscvd@bronkerk.nl
Penningmeester Marijke van Dijk penningmeesterCVD@bronkerk.nl
Jeugddiaken Vacature
Overige leden Bert Brink, Gerton van de Bos

Bankrekening van het College van Diakenen: NL 86 RABO 0373 7480 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen
 
Werkgroep Kerk in Actie Werkgroep Kerk in Actie
De werkgroep Kerk in Actie houdt zich bezig met dit diaconale project en biedt ondersteuning aan de diaconie. Er lopen diverse activiteiten én er worden nieuwe op touw gezet om geld te genereren. Wilt u ook uw steentje bijdrage aan het diaconale werk van uw gemeente? Wij kunnen uw hulp hard gebruiken! Laat het één van ons weten.
De werkgroep bestaat uit: Nelly de Boer, Hans Bruijn, Ellie Buitenhuis, Inge van Vemde en Cor van As.
 
Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2022 Diaconaal project Casa Speranta. Financieel overzicht 2022

Diaconaal project Casa Speranta 
Financieel overzicht 2022 
 

Ook in 2022 zijn we in staat geweest om diverse acties te organiseren ter ondersteuning van ons diaconaal project: De oprichting van kinderhuis ‘Casa Speranta’ in Moldavië. Het huis wat in 2022 ook te maken kreeg met de opvang van hun Oekraïense buren die in oorlog zijn geraakt met Rusland. 

 • Collectes en persoonlijke giften;
 • DVD Duiker; 
 • Verhuizing Futurum Shop in februari; 
 • Statiegeld actie AH; 
 • Eierenverkoop tijdens de 40-dagentijd; 
 • Appels plukken in Welsum in september/oktober; 
 • Schoonmaak van de Duiker in het najaar; 
 • Energie-tegemoetkomingen in december; 
 • Speculaastaarten in december.

Dat alles heeft een prachtig resultaat opgeleverd van € 10.500! 
U kunt Casa Speranta blijven steunen. Elke gift is welkom en kan worden overgemaakt op Bankrekening:  

NL 86 RABO 0373 7480 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen o.v.v. Moldavië. 
De familie Bejan van Casa Speranta is u dankbaar! 

 
Diaconaal project Diaconaal project


CASA SPERANTA – NECULAIEUCA MOLDAVIË
Sedert enige jaren is de Bronkerk betrokken bij de kinderen in Moldavië. Al in 2011 heeft de Bronkerk haar hulp verleend aan de finishing touch van de bouw van het kinderhuis “Kom en Zie” in het plaatsje Orhei. Via Diaconale reizen is al menig gemeentelid in Orhei geweest.
Daar werd het eerste contact gelegd met de familie Bejan in Neculaieuca. Gheorghe en Tamara Bejan zijn in 2014 begonnen met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen in Niculaieuca, Casa Speranta genaamd “House of Hope”. Beiden kennen door hun werk op school de trieste situatie van de kinderen in de verschillende gezinnen en weten hoe hard een dergelijk huis nodig is.
Gedreven door een grote dosis bewogen overtuiging en doorzettingsvermogen én vertrouwen op God zijn zij van start gegaan.
Het familiehuis wil hoop geven aan kinderen in nood, kinderen zonder ouders of zonder ouderlijk gezag.
Hoop voor morgen en hoop voor hun toekomst, door ze te laten opgroeien in een stabiele en veilige omgeving. Daar waar liefde en persoonlijke aandacht aan de kinderen gegeven wordt en waar de kinderen de mogelijkheid geboden wordt om zich persoonlijk en geestelijk te ontwikkelen waarmee ze meer kansen krijgen voor de toekomst.
Het familiehuis wil dat doen vanuit de inspiratie van het Evangelie en Gods onvoorwaardelijke liefde voor de kinderen. In 2014 is er een delegatie jongeren van de Bronkerk afgereisd naar Neculaieuca waar het fundament voor “Casa Speranta” is gelegd.
Sindsdien zijn de contacten behouden gebleven. En zoals Hij het werk van zijn hand niet loslaat is het nu aan ons verder te brengen wat we daar begonnen zijn. Samen met de familie Bejan, de Gereformeerde kerk te Zuilichem en de Goede Herderkerk en Grote Kerk beide te Apeldoorn is Casa Speranta inmiddels opgebouwd en ingericht. Wij blijven betrokken bij de exploitatie.
 
Steun dit werk
Ook ú kunt helpen dit project tot een succes te maken met een gift aan de diaconie van de Bronkerk.
NL 86 RABO 0373 7480 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Ugchelen o.v.v. kindertehuis Moldavië  
 
Noaberschap Noaberschap
Om anderen tijdelijk of eenmalig hulp te bieden met, een kort durende ondersteuning of het verrichten van hand- en spandiensten, bestaat in Ugchelen de werkgroep Noaberschap. Dit is een initiatief van de Dorpsraad.
Voor deze activiteiten kende de Bronkerk in het verleden Handje Hulp. Nu heeft de kerk zich aangesloten bij het Noaberschap.
Contactpersoon Chris de Winter