Werkgroep Jeugd Werkgroep Jeugd
Werkgroep Jeugd
De Werkgroep Jeugd bestaat uit een jeugdouderling, een jeugddiaken, een predikant en uit gemeenteleden die de leiding hebben over diverse activiteiten met betrekking tot het jeugdwerk binnen de Bronkerk.
De werkgroep coördineert het kerkelijk jeugdwerk. De jeugdouderling vertegenwoordigt  de werkgroep in de Kerkenraad.  Het jeugdwerkprogramma is gemeentebreed van opzet.
Contactpersonen
Vacature
 
Geloofsopvoeding via schatkisten Geloofsopvoeding via schatkisten
Het geloof doorgeven aan uw (klein)kinderen is een lastige klus. Als kerk willen wij u hier graag bij helpen. Naast alle andere activiteiten voor kinderen en jongeren zijn er bij de Bronkerk ook geloofskoffers. Een koffer zit vol materialen die iedereen gratis mag lenen gedurende een maand. De koffer kan je helpen met geloofsopvoeding. De koffer bevat boeken, puzzels, tekeningen het geeft je handvatten om met elkaar het gesprek aan te gaan. Er zijn koffers voor kinderen van 0-4 jaar, van 4-8 jaar en van 8 tot 12 jaar.
De koffers zijn te leen via onze jeugdouderling:  voorzitterwgjeugd@Bronkerk .nl
 
Basiscatechese en keerpuntfeest. Basiscatechese en keerpuntfeest.
De basiscatechese is bestemd voor kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten. Deze catechese bestaat uit twee blokken van vijf bijeenkomsten, waarin de kinderen  kennis maken met de Bronkerk en met wat daar allemaal gebeurt. Op een speelse en creatieve manier kunnen ze dingen ontdekken op het gebied van kerk, kerkdienst, bijbel en geloof.
De basiscatechese wordt afgesloten met het keerpuntfeest. Dat feest markeert de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, van de kinderkring naar de tienerkring, de overgang  naar de nieuwe levensfase: de puberteit.
Contact: ds. Eline van Iperen email: predikantEI@bronkerk.nl
 
Jeugdwerk Tieners Jeugdwerk Tieners
Jeugdwerk Tieners
Tienerclub Flow is de tienergroep van 12-18 jaar die een aantal keren per jaar op vrijdag of zondagavond bij elkaar komt. Dit gebeurt op uitnodiging via WhatsApp. Wil je ook een uitnodiging ontvangen mail dan naar jeugdwerk@bronkerk.nl
Tijdens deze avonden staan religieuze en maatschappelijke vormingsactiviteiten centraal, maar zal er zeker ook aandacht zijn voor ontspanning en samenzijn. Elke tiener is welkom en zal worden gezien en gehoord!
Contactpersoon: Leanne Kleinleugenmors  jeugdwerk@bronkerk.nl

Tienerkring
Tienerkring zijn samenkomsten tijdens de kerkdienst waarbij jongeren vanaf 11 jaar van harte welkom zijn. Tot de zomer staan ze gepland op 3 april en 29 mei.
Tijdens deze zondagochtenden staat het geloven op een speelse manier centraal.
Contactpersoon: Janny van Asselt.
 
 
Belijdenis doen Belijdenis doen
Wie overweegt om belijdenis te doen, of daar meer over wil weten, kan contact opnemen met de predikant. Samen kunnen we dan kijken wat de mogelijkheden zijn en voor welke voorbereidingsweg we kiezen.