Woonzorgcentrum Sprengenhof

Woonzorgcentrum Sprengenhof

Bewoners van Sprengenhof en de aanleunende zorgwoningen die lid zijn van de Bronkerk, worden regelmatig bezocht door een ouderling/contactmedewerker.
Wanneer nodig wordt ook een bezoek gebracht door de predikant.
De Bronkerk participeert in de weekopeningen en de vieringen van het Heilig Avondmaal.
Predikant voor Sprengenhof:
-  ds. Bart Ramaker, tel. 055 - 751.95.21
Ouderling voor Sprengenhof (in sectie 2)
-  Marijke van de Roest - van Dronkelaar, tel. 055 - 542.73.51
Contactmedewerker voor Sprengenhof:
-  Riet Wijting - Brouwer, tel 055 - 533.59.11

 
Woon- en Zorgcentrum Rumah Saya

Woon- en Zorgcentrum Rumah Saya

Rumah Saya is een Woon- en Zorgcentrum voor ouderen uit het voormalige Nederlands-Indië of het huidige Indonesië.
De Bronkerk verleent hier pastorale zorg aan de leden van de Bronkerk. Daarnaast aan bewoners die daar zelf om vragen of op aanvraag van het verzorgend personeel.

Predikant voor Rumah Saya:
-  ds. Bart Ramaker, tel. 055 - 751.95.21
Coördinatie en medewerker in het pastoraat:
-  Mientje Schep, tel. 055 - 533.00.08